Projelerimiz

Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu:

 1. “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2020 – 2022 Programı  (DEN-İZ)”
 2. Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesi (DÇS) 
 3. Gemlik Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Derin Deşarjı Hatlarının Görüntülenmesi Projesi (2020-2021)
 4. H.M.S. Majestic Batığının Dalış Turizmine Açılması Projesi (ÇATAB) Projesi (2019-2021)
 5. İzmir ve Yenifoça Körfezi, Seferihisar Akarca Koyu Oşinografik İzleme Projesi (2020-2022)
 6. 2019-2022 Dönemi Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (DEN-İZ)
 7. Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının (UEP) Güncellenmesi Projesi (2016-2017)
 8. Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi  (2017-2019)
 9. Sıcak Noktaların Entegre Yönetimi ve  Karadeniz  Ekosisteminin Korunması (HOT - Black Sea) (2013  -  2016)
 10. Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) İçin Yer Değerlendirme Parametrelerine Yönelik Oşinografik Araştırmalar (2013 - 2015)
 11. IRIS-SESIntegrated Regional monitoring Implementation Strategy in the SouthEuropean Seas (2013 - 2015)
 12. Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Yönetimi Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu Projesi (2013 – 2014)
 13. EUROFLEETS2: New Operational Steps Towards an Alliance of  European Research Flee (2013 – 2017)
 14. Integrated hotspots management and saving the living Black Sea ecosystem (2013 – 2015)
 15. Izmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilen Geliştirilmesi (2013)
 16. Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi 2011 – 2013)
 17. Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi (2012 – 2014)
 18. Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi (2012 – 2014)
 19. SeaDataNet II: Pan - European Infrastructure for Ocean and Marine Data Management (SEADATANET2) (2011 – 2015)
 20. Micro B3: Marine Microbial Biodiversity, Bioinformatics and Biotechnology (2012 – 2015)
 21. Sıcak Noktaların Entegre Yönetimi ve  Karadeniz  Ekosisteminin Korunması (HOT - Black Sea) (2013  -  2016)
 22. Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi Marmara Denizi ve Boğazlarda Bütünleşik Kirlilik İzleme Çalışması (2011 – 2011)
 23. Balast Suyu Risk Değerlendirme Yazılımı (2010 – 2011)
 24. Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların Yeniden Tanımlanması, Atık Özümseme Kapasitelerinin İzleme - Modelleme Yöntemleriyle Belirlenmesi Ve Sürdürülebilir Kentsel Atıksu Yatırım Planlarının Geliştirilmesi (SINHA) (2008 – 2011)
 25. Science and Policy Integration for Coastal System Assessment (SPICOSA)  -  Kıyı Sistemlerinin Değerlendirilmesi için Bilim ve Politikanın Entegrasyonu (2007 – 2011)

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grubu:

 1. Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi
 2. Denizli’nin Geleceği Temiz Üretimde
 3. Düzce Belediyesi Biyometanizasyon Tesisi Biyogaz Üretim Potansiyelinin Artırılması ve Atıkların Değerlendirilmesi
 4. Arıtma Çamuru Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı: Nütrient Geri Kazanımı
 5. Sıfır Atık Konsepti Kapsamında Arıtma Çamurundan Enerji ve Hammadde Geri Kazanımı
 6. MUSKİ AAT Çamurlarının Sıfır Atık Yaklaşımı İle Geri Kazanılması
 7. Erzurum Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (Erbasat) Arıtma Çamuru Sıfır Atık Yaklaşımı Uygulama Projesi
 8. Turistik Konaklama Tesisleri Hizmet Grubunda Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması
 9. Temiz Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi
 10. Su ve Minerallerin Değerini ve Tedarik Zincirini Yeniden Tasarlamak: Proses Endüstrileri Tarafından Üretilen Tuzlu Atıklardan (Tuzlu Su) Kaynakların Geri Kazanılması İçin Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı
 11. İstanbul İli Kaynak Verimliliği Etüdü
 12. Endüstriyel Atık Rodyum Kaplama Banyolarından Rodyum Geri Kazanımı
 13. İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Sektörel Kaynak Verimliliği Rehberlerinin Hazırlanması
 14.  Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (SANTEM)
 15. Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi
 16. (Biowaste4SP) Turning Biowaste into Sustainable Products: Development of Appropriate Conversion Technologies Applicable in Developing Countries

Hava Kalitesi ve Çevresel Gürültü Teknolojileri Araştırma Grubu:

 1. Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının Hazırlanması (2022-2023)
 2. Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A. Ş. Kışladağ Altın Madeni Etki Alanında Hava Kalitesi Seviyelerinin Belirlenmesi (2022-2025)
 3. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirletici Kaynakların Emisyon Yüklerinin, Koku Kirliliği ve Hava Kalitesi Seviyelerinin Belirlenmesi (2021-2025)
 4. Malatya İli Stratejik Gürültü Haritalarının Güncellenmesi ve Gürültü Azaltımı Eylem Planının Oluşturulması (2021-2023)
 5. Gaziantep, Erzurum, Ordu-Giresun ve Muğla Milas-Bodrum Havalimanları İklim Değişikliği Stratejisinin Hazırlanması Projesi (2021-2023)
 6. Yerli Baca Gazı Ölçüm Sensörünün Geliştirilmesi (2021-2023)
 7. Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova İlleri için Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının Hazırlanması  (2021-2022)
 8. Yerleşim Alanlarında Kaynak Bazlı Gürültü Seviyelerinin Hesaplanması  (2021-2022)
 9. Kütahya İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi (2021-2022)
 10. Antalya İlinin Kaynak Bazlı Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması (2020-2023)
 11. İzmir İli Aliağa İlçesi Çevre Durum Tespiti Projesi (2020-2021)
 12. Uşak İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi (2020-2021)
 13. Denizli İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi (2020-2021)
 14. Fibrobeton Gürültü Bariyer Sistemi Akustik Tasarımı ve Uygulamaları (2020)
 15. Ankara İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi (2019-2021)
 16. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Atıksu Arıtma Tesislerinde Koku Kirliliği Haritalarının Çıkarılması ve Hava Kalitesi Seviyelerinin Belirlenmesi (2018-2019)
 17. Havalimanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması ve Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2018-2021
 18. Trabzon İli Gürültü Azaltım Seneryolarının Geliştirlmesi (2018-2019)
 19. Yerleşim Alanlarında Kaynak Bazlı Gürültü Simülasyon Modellerinin Geliştirilmesi Projesi (2018-2019)
 20. Kahramanmaraş İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi (2018-2019)
 21. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirletici Kaynakların Emisyon Yüklerinin, Koku Kirliliği ve Hava Kalitesi Seviyelerinin Belirlenmesi (2017-2021)
 22. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gürültü Eylem Planının Oluşturulması Projesi (2017-2019)
 23. Türkiye'de Kaynak Bazlı Gürültü Modellemesi için Envanter Altyapısının Oluşturulması (2017-2018)
 24. Sivas İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi (2017-2018)
 25. Biga Yarımadası’ndaki İÇDAŞ Tesislerinin Hava Kirletici Kaynaklı Çevresel Etkilerinin Araştırılması (2016-2021)
 26. Yerli Baca Gazı Analizörü Geliştirilmesi Projesi (2016-2018)
 27. Çevresel Analiz Sistemleri Geliştirme Altyapısı Kurulması ve Pasif Organik Örnekleyici Geliştirilmesi (2016-2018)
 28. Bolu Belediyesinin Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarının Oluşturulması (2016-2018)
 29. Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi (2016-2018)
 30. Yerleşim Alanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanması (2015-2017)
 31. Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş Göynük Termik Santrali Tesisinin Hava Kirletici Kaynaklı Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2013-2019)
 32. Türkiye'de DHMİ Tarafından İşletilen Havalimanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması (2013-2018)
 33. İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerin Hazırlanması (2013-2016)
 34. Doppler Sodar Verilerinin Atmosfer Modeline Asimilasyonu Yolu ile Hava Kirletici Taşınımlarının İncelenmesi (2013-2015)
 35. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Hava Kalitesi ve Koku Kirliliği Seviyelerinin Belirlenmesi (2013-2014)
 36. Malatya Belediyesi'nin Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması (2012-2014)
 37. İklim Değişikliği Kapsamında Sanayide Teknoloji İhtiyaç Değerlendirmesi ve Sera Gazı Azaltım Potansiyelinin Belirlenmesi (2012-2014)
 38. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanması (2012-2013)
 39. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya Havalimanları ile Kayseri, Kahramanmaraş, Batman ve Van Havaalanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanması, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (2011-2013)
 40. İstanbul Büyükçekmece AKÇANSA Çimento San. ve Tic. A.Ş. Etki Alanında Hava Kalitesi Seviyelerinin Araştırılması Projesi (2011-2013)
 41. İZAYDAŞ A.Ş. Atık Yakma Tesisi Dioksin-Furan Emisyonlarının Çevresel Etkilerinin Araştırılması Projesi (2011-2013)
 42. Knowledge Transfer and Research Needs for Preparing Mitigation/Adaptation Policy Portofolios (2011-2013)
 43. Afşin-Elbistan Havzasında Hava Kalitesi İzleme ve Modelleme Çalışmaları, Enerji Üretim A.Ş., (2011-2013)
 44. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Hava Kirletici Kaynakların Koku Kirliliği ve Hava Kalitesi Seviyelerinin Belirlenmesi (2011-2013)
 45. Kemer Country Yerleşim Alanında Çevresel Kirliliğin Araştırılması (2011-2012)
 46. Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikasına Ait Emisyon Parametrelerinin Uzun Süreli Ölçülerek Değerlendirilmesi (2010-2013)
 47. İÇDAŞ A.Ş. 2x600 MW Enerji Üretim Tesisinin Hava Kirletici Kaynaklı Çevresel Etkilerinin Araştırılması(2010-2016)
 48. İzmit Doğu Bölgesi Hava Kirletici Kaynakların ve Hava Kalitesi Seviyesinin Belirlenmesi (2009-2012)
 49. TÜPRAŞ Rafinerilerinin Sera Gazı Emisyonları Yönünden Değerlendirilmesi Projesi (2009-2010)
 50. Yeniköy Termik Santralının Hava Kalitesine Etkilerinin Araştırılması, Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. (2009-2010)
 51. Evaluation of Yatağan Thermal Power Plant in terms of Air Pollution and Determination of its Effects on Air Quality (2008-2009)
 52. Körfez Bölgesi Hava Kirletici Kaynakların Hava Kalitesi Seviyesinin ve Belirlenmesi Projesi (2007-2009)
 53. Dilovası Hava Kalitesi Yönetimi Projesi (2007-2009)

Kutup Bilimleri ve Kutup Lojistiği Araştırma Grupları:

2021-2022 Projelerine ulaşmak için tıklayınız.

2019-2020 Projelerine ulaşmak için tıklayınız.

Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu:

 1. Sürekli Toplam Organik Karbon (TOK) VE Trihalometan (THM) Analiz Cihazının Geliştirilmesi”, Projesi, (2021-2024).
 2. “Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği” Projesi, 116Y413 (2018-2021).
 3. “SAVH001 1009 - Stratejik Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” (2017-2019).
 4. “Gediz Havzası Havza Yönetim Planı Hazırlanması” Projesi (2016-2018).
 5. “GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı için İyileştirilmesinin Araştırılması” Projesi (2015-2017).
 6. “Yüksek Alkali Özelliğe Sahip Endüstriyel Atıksulardan Kimyasal Madde ve Su Geri Kazanımı için Seramik Membranların Üretimi ve Uygulanması” Projesi, 114Y507 (2015-2019).
 7. “Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz Havzası’nda Uygulanması” Projesi, (2015-2017).
 8. “Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi ve Eylem Planlarının Hazırlanması” Projesi, (2018-2022).
 9. ZERO BRINE - Re-designing the value and supply chain of water and minerals: a circular economy approach for the recovery of resources from saline impaired effluent (brine) generated by process industries (2017 – 2021)
 10. Enerji Verimli ve Enerji Pozitif Kentsel/Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi (2017 – 2018)
 11. Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı (2015 – 2017)
 12. Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi (2014 – 2015)
 13. İSKİ Ömerli ve Alibey Barajları Havza Koruma Planı Projeleri (2020-2022)
 14. Afyon Alkaloidleri Endüstrisi Atıksularının Arıtımı için Uygun Yöntemlerin Araştırılması (2013 – 2015)
 15. 14 Havzanın Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması (2011 – 2013)
 16. Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi (2012 – 2016)
 17. Karacaören I ve II Baraj Gölü ve Beyşehir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi (2011 – 2013)
 18. Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Proje (2012 – 2014)
 19. CATLIQ Oil Analizleri ve Proses Optimizasyonu (2012 – 2013)
 20. İSKİ Atıksu Arıtma Tesislerine Ait Atık Çamurların Yönetimi (2012 – 2012) 
 21. Susurluk Havzasında Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2012 – 2013)
 22. HEISTT -  High Efficiency in situ Treatment Technology for Contaminated Groundwater (2010 – 2013)
 23. PREPARED Enabling Change (7.ÇP) – (2010 - 2014)
 24. Zero Emission School – Integrating Sustainable Technologies and Infrastructure Systems (2012 – 2014)
 25. Türkiye Kömür İşletmeleri’ne Bağlı İşletmelerde Çevresel Durum Değerlendirme Projesi (2011 – 2013)
 26. BUSKİ Su Ve Atıksu Laboratuvarlarının Akreditasyonu İçin Danışmanlık Hizmeti (2010 – 2012)
 27. TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinde Su Arıtımı/Geri Kazanımı ve Ömerler - Beke Deresi Islahı (2010 – 2012)
 28. 11 Havzanın Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması (2009 – 2011)
 29. Düşük Masraflı Arıtma Teknolojilerinin Türkiye Şartlarına Göre Geliştirilmesi ve Marmara Bölgesi için Örnek Uygulama (2006 – 2011)

Yer Bilimleri Araştırma Grubu:

 1. 30 Ekim 2020 Ege Denizi Depreminden En Çok Etkilenen İzmir Bornova Havzası'nın Yerbilimsel Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Kapsamında Sismik Yansıma Ölçümleri Toplanması ve İşlenmesi (2022-2023)
 2. Raylı Füze Test Sistemi Sahasının Deformasyon Ölçümlerinin Yapılması için Gerekli Altyapının Kurulması, Yıllık ve Test Öncesi/Sonrası Deformasyon Ölçümlerinin Yapılması (2022-2024)
 3. Bilecik Bahçelievler Kazısı Neoloitik Dönem Tarihlerinin Araştırılması (2021- 2022)
 4. Gaziantep İli Sismik Değerlendirme Projesi (2020 - 2024 )
 5. Büyük Deprem Sonrası Acil Gözlem Araştırmaları (2020-2022)
 6. Pakistan Meteoroloji Bölümünün Deprem Araştırma Alt Yapısının İyileştirilmesi (2019 - 2023)
 7. Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi (TR-GRAV) (2016-2020)
 8. Sinop Nükleer Güç Santrali Çevresinde Deprem ve Kabuk Deformasyonlarının Araştırılması (2018-2022)
 9. Trakya’da Doğalgaz Üretim Amaçlı Gerçekleştirilen Sondaj ve Patlatmalı Sismik Faaliyetler ile Deprem Etkinliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2017–2020)
 10. Kıtasal kabukta sismik yön bağımlılığın uzak alan alıcı fonksiyonları ile incelenmesi (2016 – 2019)
 11. Balıkesir İli Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme (2015 – 2019)
 12. Afşin – Elbistan Kömür Sahasındaki Temel Kaya Derinliğinin Sismik Yansıma Yöntemi İle Araştırılması (2015 – 2017)

 

-A +A