Kurum Kültürü ve Politikalar

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞKAN YARDIMCILIĞI YÖNETİM POLİTİKASI

 

TÜBİTAK MAM’ın Yönetim Politikası doğrultusunda; araştırma geliştirme ve inovasyon yetkinliklerini kullanarak, en üst düzeyde başarıyı yakalamak ve yaratıcılığı geliştirmek için var olan uzmanlık alanlarında çalışmalar yapmak, yeni uzmanlık alanları ve teknolojiler geliştirmek, ülkemizin rekabet gücünü arttırarak toplumun refahına ve ekonomiye katma değer sağlamak, ülkemiz için bilimsel ve teknolojik sürdürülebilir çözümler üretmektir.

Bu politika çerçevesinde İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı (BYİDS), müşterilerine EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar, EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Şartlar ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Standartlarının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

BYİDS çalışanları;

 • Hizmet ve ürün kalitesindeki sürekli iyileşmenin bilincindedir.
 • Sürekli kurumsal gelişim felsefesini benimsemişlerdir.
 • Laboratuvarlarının yeterliliğini, sonuçların güvenirlilik ve gizliliğini kaybedecek veya zayıflatacak hiçbir uygulamaya dâhil olmaz.

BYİDS Yönetimi;

 • Kaynaklarını ulusal ve kurumsal önceliklere destek olacak şekilde geliştirmeyi ve yönetmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birlikteliği geliştirmeyi,
 • Geliştirmiş olduğu bilimsel ve teknolojik çözümleri faydaya çevirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Planlanan faaliyetler ve/veya yeni gelişmeler ile yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almayı, kontrol yöntemlerini tanımlamayı,
 • Tüm hizmet ve faaliyetlerinde doğal kaynakları verimli kullanmayı, kirliliği kaynağında önlemeyi, geri kullanım ve dönüşümü desteklemeyi,
 • Faaliyetleri sırasında olası çevre kazalarından ve acil durumlardan oluşabilecek çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri güvence altına alarak kontrol altında tutmayı; zararlarını azaltmayı,
 • EN ISO/IEC 17025 Uluslararası Standardı’nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşterilerine sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,
 • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik ışığında ulusal ve uluslararası alanda önder olmayı,
 • Personelinin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamayı,
 • Tüm personelin kalite sistem dokümantasyonunu ve kalite politikasını benimsenmesi, öğrenmesi ve kendi işlerinde uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi

 

taahhüt eder.

-A +A