Hava Kalitesi Yönetimi

Hava Kalitesi Yönetimi Stratejik İş Birimi olarak;  iklim değişikliği kapsamında sera gazı salınımlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik temiz teknoloji uygulamaları, hava kalitesi ölçümleri, hava kalitesi modellemesi, gürültü haritaları oluşturulması ve gürültü yönetimi konularında çalışmaktadır. Araştırma faaliyetleri yanında sanayi ve kamu kurumlarına hava kalitesi ve koku ölçümleri hizmetleri de verilmektedir.

Hava Kalitesi Yönetimi Stratejik İş Birimi özellikle;

  • İklim değişikliği kapsamında azaltım/uyum çalışmaları
  • Hava kirliliğinin önlenmesine yönelik temiz teknoloji uygulamaları
  • Hava kalitesi ölçümleri ve modellemesi
  • Gürültü Yönetimi

alanlarında araştırmalar gerçekleştirmekte ve proje bazlı faaliyetler yürütülmektedir.

Hava Kalitesi Yönetimi Stratejik İş Birimi %35’i doktora, %25’si yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle 20 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. Birimde 2013 yılı Kasım ayı itibari ile 9 proje yürütülmekte olup projelerin toplam hacmi yaklaşık 4,5 milyon TL’dir. ÇŞB, OSİB, BSTB, KB, BDM, DHMİGM, TKİ, AB, Valilikler, Belediyeler, OSB Müdürlükleri gibi çok sayıda kamu kuruluşu ve özel kuruluşlar işbirliği ağı içerisinde yer almaktadır.

-A +A