Kutup Bilimleri

Kutup Bilimleri Araştırma Grubu; aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yürütmektedir.

Kutup Bilim Programı Süreci

Üs Fizibilite Çalışmalarında Bilimsel İhtiyaçların Araştırılması

Kutup Bilimleri Sempozyum, Çalıştay ve Toplantıları

Bilim Projelerinin Çağrı Süreçleri

Uluslararası Kutup Bilimleri Çağrıları

Ön/Son Kutup Sefer Bilim Raporları

SCAR (The Scientific Committee on Antarctic Research) Süreçlerinin Takibi

Kutup Bölgelerinin Sosyo-Kültürel ve Ekosistem Değerlendirmesi

Ulusal Kutup Çalışmalarının Ulusal ve Uluslararası Platformlara Aktarılması

Kutup Bölgeleri Toplumsal Farkındalık Çalışmaları ve Küresel İklim Değişikliği Seminerli

-A +A