Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri

Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu; yaklaşık %60’ı doktoralı araştırmacıdan oluşan 25 personeli ile su kaynakları ve havza yönetimi, atıksuların arıtımı ve geri kazanımı, çevresel kirleticilerin ölçümü ve giderimi ile tehlikeli atıkların analizleri ve risklerin değerlendirilmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslar arası kurumla ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Çalışma alanları:

 • Su kaynaklarının yönetimi
 • Arıtma teknolojileri
 • Atıksu ve madde geri kazanımı
 • İklim değişikliği-su etkileşimi çalışmaları
 • Yağmur suları yönetimi (yağmur suyu hasadı ve yüzey akışa geçen yağmur sularının yönetimi)
 • Tarımsal su yönetimi
 • Su kalitesi izleme sensörlerinin ve sistemlerinin geliştirilmesi
 • Çevresel kirleticilerin (öncelikli kirleticiler, belirli kirleticiler, KOKlar, ilaç ve bakım ürünleri  vb.) analizi ve sulardan giderimi
 • Mevzuat kapsamında analiz ve uygunluk testleri
 • Karakterizasyon çalışmaları (su, atıksu, toprak, arıtma çamuru ve atık yağ)
 • Tehlikeli atıkların analizi ve risklerin değerlendirilmesi
-A +A