Su ve Atıksu Yönetimi

Projeler

Yayınlar

Su ve Atıksu Yönetimi

Su ve Atıksu Yönetimi Stratejik İş Birimi, yaklaşık %30’u doktoralı olan 28 personeli ile bütünleşik havza yönetimi, yer altı suları, yüzey suları ve alternatif su kaynakları yönetimi, toprak kirliliği ile su kaynaklarının İlişkilendirilmesi ve modellenmesi, konvansiyonel ve ileri arıtma teknolojileri uygulamaları ve geliştirilmesi, doğal arıtma yöntemleri ve yerinde arıtma uygulamaları, sürdürülebilir atıksu yönetimi ile evsel ve endüstriyel atıksuların geri kazanımı konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Yıllık ortalama 10 proje portföyü ve yaklaşık 9 milyon TL proje hacmi bulunmaktadır. Su ve Atıksu Yönetimi Stratejik İş Birimi tarafından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslar arası kurumla ortak çalışmalar sürdürülmektedir.

-A +A