CORNET Çoklu İşbirliği çağrısı kapsamında desteklenen Fraunhofer IMWS, TÜBİTAK MAM ve SKZ proje ortaklarının yer aldığı "OrangeOil" Projesi’nde sona yaklaşılıyor.

“İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması” projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi.

“İklim Değişikliğine Karşı Hassas Sanayi Sektörlerinin Adaptasyon Kapasitesinin Risk Değerlendirmesi” projesi açılış toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

CORNET "Yenilenebilir Hammaddeden Biyo-tabanlı İki Bileşenli Epoksi Reçinenin Üretimi İçin Proses Geliştirilmesi -OrangeOil" Projesi Çalıştayı gerçekleşti.

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu, diri faylar veya fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli çalışmalar yürütecek, çalışmalar

“Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi" Açılışı ve I. Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi.

CORNET "OrangeOil" projesinde elde edilen çalışma sonuçları ve değerlendirilmesi paylaşılmak üzere kullanıcı komitesiyle 2. kez 21 Temmuz 2023 tarihinde bir araya geldi.

1
2
3
4
5
6
7