Bildiriler

 

Ulusal Bildiriler

Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu:

 1. Derya Sadak, M. Tamer Ayvaz, Alper Elçi, Mehmet Dilaver, Selma Ayaz,“A Simulation-Optimization Approach For Solving The Wastewater Load Allocation Problems In River Basin Systems” 14th of the International Conference on Hydroscience & Engineering, 26-27/05/2022, Izmir, Turkey.
 2. “Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelere İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuatın Değerlendirilmesi”, Başar, H.M., Özer Erdoğan, P., Avaz, G., 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara-Türkiye.
 3. “Türkiye'nin Geçiş Suları: İlk Tespitler”, Tutak, B., G. Kaboğlu, Ş. Beşiktepe, M. Gündüz, B. Akçalı, Ç. Polat Beken, C. Aydöner, Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 4. “Türkiye Kıyı Suları Tipoloji Çalışmaları”, Kaboğlu G., B. Tutak, Ş. Beşiktepe, Ç. Polat Beken, E. Sayın, H. Eronat, B. Akçalı, C. Aydöner, H. Altıok, B. Salihoğlu, Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 5. “Denizlerimizde İyi Çevresel Durum tanımlaması”, Polat Beken Ç., A. Kıdeyş, Ş. Beşiktepe, A. Yüksek, D. Ediger, Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 6. “Kıyı sularının klorofil-a ile sınıflandırılması”, Ediger D., A. Yüksek, S. Tuğrul, A. Zengin Yılmaz, V. Tüfekçi, Ç. Polat Beken, Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 7. “Marmara Denizi’nde Baskı-Etki Analizi”, Tan İ., B. Tutak, D. Ediger, Ç. Polat Beken, A. Süha Dönertaş, A. Yüksek, Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 8. “Denizel katı atık problemi: Marmara Denizi örneği”, Yüksek A., Ç. Polat Beken (2013).  Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 9. “Deniz Kazaları Sonucu Oluşabilecek Petrol Kirliliğine Karşı Türkiye Kıyılarında Çevresel Duyarlılık Endeksi (ÇDE) Yaklaşımının Uygulanması” Günay, A., Tellikarakoç, F., Aydöner, C., Aykan, B., "Türkiye’de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler" Ulusal Çalıştayı MedCOAST, 25-26 Nisan 2013, Marmaris
 10. “Güllük Körfezine Giriş Yapan Gemiler ve Balast Suları Açısından Değerlendirme” Olgun, A., Günay, A., Avaz, G.,Güllük Körfezi Bakteriyolojisi Çalıştayı, 10 Mayıs 2013, Güllük
 11. “Deprem açısından yerleşim yeri uygunluk analizleri”, C. Aydöner, D.Maktav, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 6,Sayı 1, pp 53-62.
 12. “Ross Denizi (antarktıka) mevsimsel deniz buzu döngüsü ve polynya”, Hüsrevoğlu, S., ANTARKTIKA'DA TÜRK Araştırma Üssü Kurulması Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 30 Nisan 2013.
 13. “Kıyı sularının klorofil-a ile sınıflandırılması”, Ediger, D.,   Tüfekçi, A.,   Polat Beken, S.,  Medcoast Pegaso Ulusal Çalıştayı, Marmaris, Muğla, 25-26 Nisan 2013.
 14. “Denizlerimizde iyi çevresel durum tanımlaması”, Polat-Beken, S., Medcoast-Türkiye'de Kıyı Yönetimi Ve Son Gelişmeler Ulusal Çalıştayı, Marmaris, Muğla, 25-26/04/2013.
 15. “Türkiye'nin geçiş suları: ilk tespitler”, Tutak, B.,   Kaboğlu, G.,   Beşiktepe, Ş.,   Gündüz, M.,   Akçalı, B.,   Polat-Beken, S.,   Aydöner, C.,  Türkiye'de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, Marmaris, Muğla, 25-26 Nisan 2013.
 16. “Türkiye kıyı suları tipoloji çalışmaları”, Kaboğlu, G.,   Tutak, B.,   Beşiktepe, Ş.,   Polat Beken, S.,   Sayın, E.,   Eronat, H.,   Akçalı, B.,   Aydöner, C.,   Altıok, H.,   Salihoğlu, Türkıye'de Kıyı Yönetimi: Son Gelişmeler, Marmaris, Muğla, 25-26 Nisan 2013.
 17. Ramey-Balci, P.A. (2013). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma kurumu, MAYIS 2013 (pg. 31) “TÜBİTAK MAM Antalya’da Derin Deniz Çamur Volkanlarını Araştırdı”.
 18. Kıyı alanlarının sistem yaklaşımı ile değerlendirilmesi: AB Spicosa Projesi uygulama alanlarından biri olarak İzmit Körfezi, Tolun, L., Günay, A., Murat Hocaoğlu, S.,  Hüsrevoğlu, Y.,   Polat Beken, S.,  Baban, A.,  Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, 14-17 Kasım 2012.
 19. “Deniz Ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi Ve Sınıflandırılması: Marmara Denizi Örneği”, Polat Beken, Ç. , L. Tolun, D. Ediger, B. Tutak, C. Aydöner, F. Telli Karakoç, Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: Marmara, 18-19 Aralık 2012, İstanbul
 20. “Ballast Water Risk in Marmara Sea”, Olgun, A., Aydöner, C., Marmara Symposium, 18-19 December 2012 – University of Kadir Has, Istanbul.
 21. “Ballast water risk assessment of the tanker traffic in Gulf of Iskenderun”, Olgun, A., Aydöner, C., Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 14-17 November 2012 – Antakya.
 22. Deniz araştırmaları mükemmelıyet merkezı altyapı projesı, Tüfekçi, H., Hüsrevoğlu, Y.,  YTÜ II. Ar-Ge Pazarı Çevre ve Enerji Teknolojileri, YTÜ, İstanbul, 29-30 Mayıs 2012.
 23. Petrol ve petrol türevlerinin alıcı ortama kaçak deşarjlarının tespiti için kullanılan metotlar ve örnek çalışmalar, Telli Karakoç, F.,   Atabay, H.,  Ytü Iı. Ar-Ge Pazarı (Enerji Ve Çevre Teknolojileri), YTÜ, İstanbul, 29-30 Mayıs 2012.
 24. "Marmara ve Karadeniz kıyılarında ötrofikasyon riski açısından sınırlayıcı besin elementlerinin belirlenmesi", Kuzyaka, E., Tüfekçi, V., Tüfekçi, H, Avaz, G., Tuğrul, S., I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, 17-20 Kasım 2011.
 25. "Dip tarama malzemesinin yönetimi ve boşaltım alanlarında potansiyel etkilerin değerlendirilmesi", Tolun, L., Mehmetli, E., Tosun, C., Tuğrul, S., Sur, H., I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, 17-20 Kasım 2011.
 26. "Türkiye Ege kıyı yerleşim yerlerinde kentsel atıksu yönetimi", Tan, İ., Avaz, G., Kuzyaka, E., Özdemir, Ö., Şentürk, E., Baban, A., X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011.
 27. "2000 - 2010, Eğirdir Gölü Besin Elementleri Değişimi", Tüfekçi, H., Tüfekçi, V., Güneş, K., Günay, A. S., Et All,  4-7 Ekim 2011, X. Ulusal Ekolojy Kongresi, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale
 28. "Akdeniz ve Ege kıyılarında ötrofikasyon riski açısından sınırlayıcı besin elementlerinin belirlenmesi", Kuzyaka, E., Tüfekçi, V., Tüfekçi, H, Avaz, G., Tuğrul, S., X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, 4-7 Ekim 2011.
 29. "Sazlıdere, Alibey ve Elmalı Baraj Göllerinin su kirliliği araştırılması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik önerilerin belirlenmesi", Tüfekçi, V., Atabay, H., 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 4-6 Ağustos 2010.
 30. "Büyükçekmece Gölü su kalitesinin trofik durum indeksiyle saptanması", Tüfekçi, H., 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 4-6 Ağustos 2010.
 31. "Su Ürünleri Yetiştiricilik  İşletmelerinin  Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Proje Tanıtımı", Telli Karakoç, F., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 32. C. Aydöner, ve diğ., "Sapanca Gölü Ve Havzası İçin Güncel CBS Veri Altyapısının Oluşturulması",  3. Ulusal Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu,  Ekim-2010, TÜSSİDE, Gebze
 33. "Balık Çiftliklerinde Azot Değişimleri", Tüfekçi, V., Atabay, H., Telli Karakoç, F., Mantıkçı, M., Tüfekçi, H., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 34. "Ege ve Karadenizdeki Balık Çiftliği Sedimentlerinde Kirlilik Durumunun Tespiti: Organik Karbon ve Azot Birikimine İlişkin Sonuçlar", Tolun, L., Mantıkçı, M., Atabay, H., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 35. "Çiftliklerden alınan çipura ve levrek balıklarında enzimatik değişimler ve nedenleri", Telli Karakoç, F., Mantıkçı, M., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 36. "Balık çiftliklerinin makrozoobentos üzerine etkileri", Mantıkçı, A., Başçınar, N., Gözler, A., İşmen, P., Yüksek, A., Tolun, L., Atabay, H., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 37. "Gerence körfezi akıntı ölçümleri: İlk sonuçlar", Hüsrevoğlu, S., Pekdemir, E., Mantıkçı, M., SUY İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kartepe-Kocaeli, 24-26 Mayıs 2010.
 38. "Akdeniz-Karadeniz bağlaşımı ve Türk Boğazlar Sistemi'nin çok ölçekli modellemesi", Hüsrevoğlu, S., Özsoy, E., Sözer, A., Gürses, Ö., Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları 8. Ulusal Kongresi, Trabzon, 27-29 Nisan 2010.

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grubu:

 1. “Türkiye’de Oluşan Atık Yağların Atık Faktörleri Kullanılarak Tahmini”, Pelitli, V., Doğan, Ö., Köroğlu, J., 3. Ulusal Çevre Kongresi, Muğla-Türkiye, 24-28 Eylül 2016.
 2. “Türkiye ve Dünyada’ki Elektrikli ve Elektronik Atık Uygulamaları”, Pelitli, V., Özel Atık Zirvesi, Adana-Türkiye, 19-20 Nisan 2016.
 3. Pelitli, V., Başar, H.M. ve Doğan, Ö., "Kalsiyumca Zengin Ortamlarda Üreaz Aktiviteli Bioçimento Üretimi", 7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2014, Çankaya Üniversitesi, Ankara.
 4. “Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Çevresel Boyutları ve Yönetimi Örnek Çalışma: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na Bağlı İşletmeler”, Ataçoğlu, I., Başar, H.M., Pelitli, V., Ceylan, Ö., 2013. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara-Türkiye.
 5. “Endüstriyel Atık Yağların Minimizasyonu”, Pelitli, V., Başar, H.M., Doğan, Ö., 4. Ulusal Verimlilik Kongresi, 10-12 Aralık 2013, Ankara-Türkiye.
 6.  “Termik Santrallerden Kaynaklanan Uçucu Kül Ve Cürufların Yönetimi”, Pelitli, V., Başar, H.M., Doğan, Ö., Uyuşur, B., 2013. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara-Türkiye.
 7. “Tehlikeli atık analiz yöntemleri ve atık sınıflandırması prensipleri”, Dağlı, S., 3. Atık Yönetimi Sempozyumu, Antalya, 14-18 Nisan 2013.
 8. “Tehlikeli atık analiz yöntemleri ve atık sınıflandırması prensipleri”, Dağlı, S., 3. Atık Yönetimi Sempozyumu, Antalya, 14-18 Nisan 2013.
 9. Bir organofosfat grubu insektisitin su kaynaklarına etkisinin değerlendirilmesi, Tosun, C.,   Ataçoğlu, I.,  Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (Çevkos), İstanbul, 22-23 Kasım 2012.
 10. Otomotiv endüstrisi fosfat çamurlarının geri kazanımı, Doğan, Ö., Karpuzcu, M.,  1. Ulusal Geri Kazanım Kongresi ve Sergisi, Uşak Üniversitesi, Uşak, 02-04 Mayıs 2012.
 11. Arıtma çamurlarının tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi, Dağlı, S.,   Kellecioğlu, C.,  II.Ulusal Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, Antalya, 17-20 Ekim2012.
 12. Kömür zenginleştirme tesislerinden kaynaklanan şlamın karakterizasyonu ve geri kazanım potansiyelinin değerlendirilmesi, Pelitli, V.,   Başar, H.,   Ataçoğlu, I.,   Doğan, Ö.,   Uyuşur, B.,  Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII,  İstanbul, 22-23 Kasım 2012.
 13. Kömür madenciliğinde katı ve tehlikeli atık yönetimi, Başar, H., Pelitli, V., Ataçoğlu, I., Doğan, Ö., Uyuşur, B., Yetiş, Ü., İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 2012, İTÜ, İstanbul, 17-19 Ekim 2012.
 14. Tehlikeli Atıkların Belirlenmesinde Uygulanacak Analizler, Dağlı, Ö., İSTAÇ Tehlikeli Atık Yönetimi Eğitimi, İstanbul, 28 Kasım 2012.
 15. "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde tehlikeli atık analizleri", Ünsal, M., Dağlı, S., Aktaş, Ö., Ceylan, Ö., Binici, M.S., Canlı, O., Demir, H., IWES 2011 - 3. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, 2-3 Kasım 2011.
 16. "Karton üretiminden kaynaklanan atıklarla kirlenmiş sahaların çevresel etkilerinin araştırılması", Başar, H.M., Doğan, Ö., Yılmaz, H.R., Orbay, Ö., Pelitli, V., Uyuşur, B., Erdoğdu, S., 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, 5-8 Ekim 2011.
 17. "Türkiye'de ilaç sanayinden kaynaklanan tehlikeli atıkların üretim faktörlerinin belirlenmesi", Erdoğdu, S., Doğan, Ö., Başar, H.M., Pelitli, V., Yetiş, Ü., 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Lefkoşa-KKTC, 7-10 Eylül 2011. 
 18. "Tehlikeli atıkların belirlenmesinde uygulanacak analizler laboratuvar hizmetleri", Doğan, Ö., Başar, H.M., Dağlı, S., Ünsal, M., Tolun, L., 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu, Antalya, 16-21 Nisan 2011.
 19. "Tehlikeli atık beyan sistemi-Kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi", Yiğit, Ç., Ölmez, G., Çakır, N., Yılmaz, Ö., Nuray, A., Doğru, B., Doğan, Ö., Gökçay, C., Ünlü, K., Alp, E., Dilek, F., Karanfil, T., Yetiş, Ü., 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Lefkoşa-KKTC, 7-10 Eylül 2011.  
 20. “Atık Yönetimi”, Başar, H.M., Doğan, Ö., AVM’lerde Ambalaj Dışı Atık Yönetimi Çalıştayı, İstanbul, 2 Haziran 2010.
 21. “Kullanılmış Otomotiv Yağlarının Bertaraf Yönteminin Belirlenmesi”, Pelitli V., Doğan Ö., Erpek E., Köroğlu H.J., 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, Haziran 2010.
 22. "Büyükbaş hayvan atıklarının kompostlanması: Türkiye örneği", Mehmetli, E., Tosun, C., Binici, M.S., Baban, A., IWES 2010 - 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, 4-5 Kasım 2010.
 23. “Atık Yönetimi”, Başar, H.M., Doğan, Ö., AVM’lerde Ambalaj Dışı Atık Yönetimi Çalıştayı, İstanbul, 2 Haziran 2010.
 24. “Kullanılmış Otomotiv Yağlarının Bertaraf Yönteminin Belirlenmesi”, Pelitli V., Doğan Ö., Erpek E., Köroğlu H.J., 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, Haziran 2010.

Hava Kalitesi ve Çevresel Gürültü Teknolojileri Araştırma Grubu:

 1. “Malatya İlinde Karayolu Gürültüsü Kaynaklı Maruziyetlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi”, Erdol, M., Ozkurt, N., Sari, D., Hamamci, S.F., Tezel, M.N., 3. Ulusal Çevre Kongresi, Marmaris, Türkiye, 24-28 Eylül, 2016
 2. “Havalimanlarında Gürültü Haritalama Çalışmaları-Türkiye’den Örnekler”, Sari, D., Hamamci, S.F., Akdag, A., Kutukoglu, M., Ozkurt, N., 10. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16-17 Aralık, 2013
 3. "Enerji Tüketimi ve Hava Kirliliği", Tırıs M., Özgen E., Ağaçayak T., Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, Konya, 30-31 Mayıs 2008.
 4. "Atıkların ek yakıt olarak kullanılması ve hava kirliliğine etkisi", Ercan Ö., Çolak O., Özkurt N., Guler N., Ceylan Ö., Hilmioglu B., Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, Hatay, 22-25 Ekim 2008.
 5. "Dış Ortam Hava Kirliliğinin Ölçüm Teknikleri", Özkurt N., Güler N., Hilmioğlu B., Dış Ortam Hava Kirliliği Sempozyumu - Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi, Düzce, 30-31 Mart 2007.
 6. "Dış Ortam Hava Kirliliğini Engelleyen-Azaltan Yöntemler: Hava Kalitesi Yönetimi", Hilmioğlu B., Güler N., Özkurt N., Dış Ortam Hava Kirliliği Sempozyumu - Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi, Düzce, 30-31 Mart 2007.
 7. "Enerji ve İklim Değişikliği: Türkiye'nin Seçenekleri ve Seçimi", Tırıs M., Hilmioğlu B., Ağaçayak T., Dinçer F., Özkurt N., Güler N., Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri Konferansı, Konya, 18-20 Ekim 2007.

Kutup Bilimleri ve Kutup Lojistiği Araştırma Grupları:

Bildirilere ulaşmak için tıklayınız.

Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu:

 1. Derya Sadak, M. Tamer Ayvaz, Alper Elçi, Mehmet Dilaver, Selma Ayaz,“A Simulation-Optimization Approach For Solving The Wastewater Load Allocation Problems In River Basin Systems” 14th of the International Conference on Hydroscience & Engineering, 26-27/05/2022, Izmir, Turkey.
 2. Aybala KOÇ ORHON, Esra ŞILTU, Sibel Mine GÜÇVER, Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER, Mehmet DİLAVER, Elif ATASOY AYTIŞ, Ülkü YETİŞ. “ Kentsel ve Endüstriyel Atıksular İçin Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Standartlarının Belirlenmesi: Gediz Havzası Pilot Uygulaması” 1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu, 6-7 Aralık 2018 Afyonkarahisar, 437-444.
 3. Mehmet DİLAVER, Selda MURAT HOCAOĞLU, Gülfem SOYDEMİR, Mehtap DURSUN. “Seramik Membran Filtrasyonu ile Kostik Geri Kazanımı” 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu 21-23 Eylül 2017 (MEMTEK, 2017), Sayfa 69 (Ulusal Bildiri).
 4. Mehmet DİLAVER, Selda MURAT HOCAOĞLU, Gülfem SOYDEMİR, Mehtap DURSUN.” Endüstriyel Atıksuda Seramik Membran Filtrasyonu ile Sıcak Su Geri Kazanımı” Endüstriyel Atıksuların Membran Teknolojiler ile Arıtımı Su Ürün Geri Kazanımı ve Konsantre Yönetimi Çalıştayı 18-20 Nisan 2017, Sayfa 39-40 (Ulusal Bildiri).
 5. “Biyokimya Laboratuvarlarında Sıvı Atık Kaynakları ve Atıksu Karakterizasyonu”. S. Murat Hocaoğlu, R. Partal, İ. Baştürk, M. Dursun Çelebi, E. E. Öktem Olgun & S. Meriç Pagano. Tbd Uluslararasi Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, Muğla, Türkiye. 2018.
   
 6. “Sağlik Kuruluşlarinda Sivi Atik ve Atiksu Yonetimi”. S. Murat Hocaoğlu, İ. Baştürk, R. Partal, M. Dursun Çelebi & O. Canlı. Kongre & Lab Expo 2018 Ve 1. Kalitsal Metabolizma Hastaliklari Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2018.
 7. “Hastane Atksularında Seçilen Baz Analjezik Ve Antibiyotiklerin Membran Biyoreaktör (MBR) ve Aktif Çamur Sistemlerinde Giderimlerinin Karşılaştırılması”. R. Partal, S. Murat Hocaoğlu, E. E. Öktem Olgun, O. Canlı & N. Ö. Yiğit. 5. Ulusal Membran Teknolojileri Ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2017.
 8. “Oil Hydrocarbon Degredation Capability Of Bacterial Strains Isolated From The Sapanca Lake, Turkey”, Türetken, P.S.Ç., Çardak,M., Altuğ, G., Güneş, K. Fisheries and Aquatic Sciencis - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs – 1 Haziran 2013.
 9. “Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Çevresel Boyutları ve Yönetimi Örnek Çalışma: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na Bağlı İşletmeler”, Ataçoğlu, I., Başar, H.M., Pelitli, V., Ceylan, Ö., 2013. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013, Ankara-Türkiye.
 10. “Doğal atıksu arıtma sistemleri”, Güneş, K.,   Ayaz, S.,  Küçük Yerleşim Alanlarında Atıksu Yönetimi, Türkiye Belediyeler Birliği, İzmir, 28 Şubat 2013.
 11. “Bitki koruma ürünlerinin kullanımı neticesinde meydana gelen su kirliliği”, Canlı, O.,   Ünsal, M.,   Binici, M.,   I.Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi, Antalya, 02-05 Nisan 2013.
 12. “İçmesuyu kaynakları üzerindeki baskılar ve çözümüne yönelik yaklaşımlar: Sapanca Gölü örneği”, Güneş, K.,   İler, R.,   Albay, M.,   Yolcubal, İ.,   Altuğ, G.,   Özdemir, S.,  3. Bursa Uluslararası Su Kongresi Ve Sergisi, Merinos Atatürk Kültür Ve Kongre Merkezi, Bursa, 22-24 Mart 2013.
 13. Bir organofosfat grubu insektisitin su kaynaklarına etkisinin değerlendirilmesi, Tosun, C.,   Ataçoğlu, I.,  Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (Çevkos), İstanbul, 22-23 Kasım 2012.
 14. Kentsel altyapı sistemlerinin iklim değişikliği etkilerine karşı uyumlulaştırılması, Baban, A., Murat Hocaoğlu, S., Akalın, N., Atasoy Aytış, A., Günay, A., Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, 22-23 Kasım 2012.
 15. Yeraltı Kömür Madencılığınde Su Gerı Kazanımı Ve Sektörel Su Yönetımı, Ataçoğlu, I.,   Fındık, N.,   Murat Hocaoğlu, S.,   Orbay, Ö.,   Atasoy Aytış, A.,  İtü Xııı. Endüstrıyel Kırlenme Kontrolü Sempozyumu 2012, İstanbul Teknik Ünv., İstanbul, 17-19/10/2012.
 16. “Kimyasal Arıtma Proseslerinin Karasu Üzerindeki Etkilerinin Dane Boyut Dağılımı Analizi ile İncelenmesi”,  Gürsoy-Haksevenler, B.H., Doğruel, S., Arslan-Alaton, XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (XIII. EKK), İstanbul- Türkiye, 17-19 Ekim 2012 . 
 17. "Karasuyun koagülasyon, elektrokoagülasyon ve Fenton prosesleri ile kimyasal arıtılabilirliğinin incelenmesi", Gürsoy Haksevenler, H., Arslan Alaton, İ., I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, 17-20 Kasım 2011.
 18. "Havza bazında yüzeysel su kalitesinin değerlendirilmesi; örnek çalışma: Ceyhan Havzası", Ayaz, S., Aktaş, Ö., Erdoğan, N., Gürsoy Haksevenler, H., Atasoy, E., Aydöner, C., Akça, L., I. Ulusal Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Tekirdağ, 17-20 Kasım 2011.
 19. "Türkiye'nin onbir havzası için koruma eylem planlarının hazırlanması", Gürsoy Haksevenler, H., Atasoy, E., Dağlı, S., Soysal, Y., Erdoğan, N., Gürpınar, H. A., Aktaş, Ö., Akalın, N., Sarı, D., Aydöner, C., Akyol, O., Doğan, Ö., Kuzyaka, E., Tan, İ., Orbay, Ö., Ayaz, S., Çiçek, N., Karaaslan, Y., Yakut, A., Akça, L., 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, 5-8 Ekim 2011.
 20. "Katı atık depolama alanları sızıntı sularından kaynaklanan kirlilik yüklerinin tespiti, örnek çalışma: Burdur Havzası", Ayaz, S., Erdoğan, N., Gürsoy Haksevenler, H., Atasoy, E., Aydöner, C., Baban, A., Öztürk, İ., Çiçek, N., Akça, L., 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Lefkoşa-KKTC, 7-10 Eylül 2011.
 21. "Madenlerde yeraltı üretiminden kaynaklanan suyun geri kazanımı", Ataçoğlu, I., Orbay, Ö., Fındık, N., Atasoy, E., Murat Hocaoğlu, S., 4. Maden ve Çevre Sempozyumu, İzmir, 2-3 Haziran 2011.
 22. "Sapanca Gölü ve Havzası için güncel CBS veri altyapısının oluşturulması", Aydöner, C., Güneş, K., İleri, R., Albay, M., Yolcubal, I., Keleş, R., Bayram, İ., 3. Ulusal Uzaktan Algılama ve CBS Çalıştayı, TÜSSİDE, Kocaeli, 11-13 Ekim 2010.
 23. "Yüzey aktif maddelerin H2O2/UV-C ileri oksidasyon prosesi ile arıtılabilirliğinin cevap yüzey yöntemi ile optimizasyonu", Başar, G., Kartal, Z., Akın, A., Gürsoy Haksevenler, H., Hancı, T., Alaton, İ., Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 2010, İTÜ, İstanbul, 16-18 Haziran 2010.
 24. C. Aydöner, ve diğ., "Sapanca Gölü Ve Havzası İçin Güncel CBS Veri Altyapısının Oluşturulması",  3. Ulusal Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu,  Ekim-2010, TÜSSİDE, Gebze

Yer Bilimleri Araştırma Grubu:

 1. Tapırdamaz, M.C., Ökeler, A., Zor, E., Ergin, M., Tarancıoğlu, A., ve Yörük, A.,Doğu Anadolu fayı (DAF) üzerınde yerel deprem ağları ile yapılan sismolojık çalışmalar ve 24 ocak 2020 Sivrice (Elazığ) depremi, 24-28 Mayıs 2021, 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Çevirimçi.
 2. Ergin, M., Tarancıoğlu, A., Ökeler, A., Zor, E., Tapırdamaz, C., Karaaslan, A., ve Yörük, A., 30 EKİM, 2020 İzmir-Sisam Depremi Sonrası Artçı Deprem Gözlemleri, ATAG-24, İTÜ, (2020)
 3. Ergin, M., Zor, E., Tarancıoğlu, A., Ökeler, A., Yörük, A., Tapırdamaz, C., Sevim, F., Açıkgöz, C. And Karaman, A., 24 and 26 September 2019 Silivri Earthquakes and Aftershocks. ATAG-23 meting, ITU, İstanbul. (2019).
 4. Ergin, M., Zor, E., Yörük, A., Tapırdamaz, C., Tarancioğlu, A., ve Karaman, A., 20 Temmuz, 2017 Bodrum-Kos Depremi Sonrası Artçı Deprem GözlemleriATAG-23 meting, ÇMU, Çanakkale. (2018).
 5. Ergin, M., Sinop Nükleer Güç Santrali İçin Yer Değerlendirme Parametrelerine Yönelik Araştırmalar, Sinop Nükleer Güç Santrali Alanının Sismisitesi, EUAŞ Çalıştayı (2015)
 6. Demirbağ, E., Ediger, V., Cankurtaranlar,  A., 2015 “Büyükçekmece Körfezi Morfolojik, Yapısal ve Sismik Stratigrafik Özellikleri" II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, IODP‐ECORD Toplantısı, İTÜ Maden Fakültesi, İhsan Ketin Konferans Salonu, İstanbul

Uluslararası Bildiriler

Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu:

 1. February, 22-24, 2016, Kitis, M., Olgun, A., Doğan, Ö., Erzi, İ. And Dönertaş, A., Preparation of Waste Management Plans and Rehabilitation of Contaminated Marine Environments After Ship Accidents, 8th Symposium on Environmental Progress in the Petroleum & PetroChemical Industry PetroEnvironment, Kingdom of Saudi Arabia
 2. May, 20-23, 2015, Dağlı, S, Dönertaş, A.S., Başar, H.M., Yolcubal, İ., Sangu, E., Tolun, L., 2015. GIS Application on Disposal of Dredge Materials, International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkiye.
 3. October, 14-17, 2014, Tan, İ., Günay, A., Tüfekçi, A., Avaz, G., 2014, Risk Assessment of Turkey Bathing Areas,  The 3rd International Symposia on Integrated Coastal Zone Management Conference, Antalya, Türkiye
 4. Telli Karakoç, F., Aydöner, C., Edıger, D., Günay, A., Olgun, A., Başar, E., Identification Of The Response Strategies For Contingency Oil Pollution Incidents And The Protection Of The Sensitive Areas In The Black Sea Coasts, 1th International Conference On Sea And Coastal Development In The Frame Of Sust. , Trabzon, Trabzon, 18-20/09/2015
 5. October, 14-17, 2014, Tüfeki, V., Günay, A., Tan, İ., Sözer, B., Talazan, P., Aydöner, C., Avaz, G., Akyol, O., Determination of the Bathing Water Profiles in Coastal of Turkey, According to the Requirements of the European Directive 2006/7/EC, The 3rd International Symposia on Integrated Coastal Zone Management Conference, Antalya, Türkiye
 6. Turan, A., Çelik, H., Karagöz, Ö., Dönertaş, A., Tok, E.  "Ecological Planning Proposal to Land Rehabilitation of Çan Lignite Enterprises" , The International Congress on Landscape Ecology, which will be held in Antalya, Turkey during October 23-25, 2014
 7. Dredging Applications and Environmental Management of Dredged Material In Turkey: DIPTAR Project, L.Tolun, A. Yüksek, İ.Tan, M.Başar and S.Tuğrul, The fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Mykonos Island, Greece, 14-18 June 2015.
 8. “Determination of Specific Pollutants in Coastal and Transitional Waters: A Case Study: Turkey”, Özer Erdoğan, P., Başar, H.M., Avaz, G., Özkan, M., 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), İstanbul-Türkiye, 28 September-1 October 2013.
 9. “Marine Pollution Risk Due To Maritime Accidents In Turkish Waters”, E. Otay, F. Tellikarakoç, C. Aydöner, A. Günay, B. Aykan, 7 -9 January 2013, IPWE 2013 6th International Perspectives on Water Resources & the Environment conference (IPWE 2013)
 10. “Monitoring of Water Quality in Izmit Bay”, Ediger, D., Ç. Polat Beken, V. Tüfekçi, S. Hüsrevoğlu ve H. Atabay, INOC-CNRS International Conference on Land-Sea Interactions in the Coastal Zone,6-8 Kasım, 2012, Jounieh, Lübnan
 11. Univariate and multivariate analyses in community ecology, Ramey Balcı, P.,   Balcı, T.,  Mıcro B3 Wp6 Meeting, İstanbul, 06-07 Aralık 2012.
 12. A Proposed framework for modeling marine microbial ecosystems within Mıcro-B3 Wp6, Hüsrevoğlu, Y., Micro B3 Wp6 Meeting, İstanbul, 06-07 Aralık 2012.
 13. Evaluation of cell death mechanisms of palladium(II) complex as an an cancer agent in human cancer cell lines, Çetin, Y.,   Ülbeği Polat, H.,   Dağlı, S.,   Tolun, L.,  8.Türk Toksikoloji Kongresi, Antalya, 1, 14-15 Kasım 2012.
 14. Proceedings of the Global R&D Forum on Compliance, Monitoring and Enforcement, the next R&D Challenge and Opportunity, A.Olgun, F.Telli Karakoç and F.Haag (ed.) 26-28 October, İstanbul.
 15. Perspectives from the benthos: role of molecular tools and bioinformatics for biodıversity and ecological research, Ramey Balcı, P.,   Sözer, B.,  Denizel Biyoteknolojı ve Genomik Çalıştayı, Muğla, , 24 Mayıs 2012.
 16. Pollution loads and surface water quality in Kızılırmak Basin of Turkey, Ayaz S.Ç., Aktaş, Ö., Dağlı, S., Aydöner, C., Atasoy Aytış E., Akça, L., International Conference of the European-Desalination-Society (EDS) on Desalination for the Environment, Clean Water and Energy, Barcelona, Spain, 23-26 Nisan 2012.
 17. "The Turkish approach of risk assessment", Olgun, A., Pekdemir, E.A., Global R&D Forum and Exhibition on Ballast Water Management, İstanbul, 25-28 November 2011.
 18. Avaz G., Tan I; “Hot Spot Determination Methodology and Results of Turkey along Black Sea Coastal Areas”, 16th meeting of the Land Based Sources Activity Group of the Premises of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution Permanent Secretariat, 5 September 2011, Istanbul
 19.  “Designation of Sensitive and Less Sensitive Areas along Aegean Coastal Zone of Turkey”; Avaz G., Küçüksezgin F., Tan I., Tolun L., Beken Polat C., Donertas A., Kuzyaka E., Tuğrul S., 3-7 temmuz 2011, Poster Presentation, The 2nd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, Arendal, Norveç
 20. "Engaging stakeholders for science-policy integration in Izmit Bay: Results of the SPICOSA project",  3-7 temmuz 2011, Tolun, L., Dönertaş A.S., Husrevoğlu, S., Murat-Hocaoğlu S.,  Polat-Beken, C. and Baban, A Poster Presentation, The 2nd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, Arendal, Norveç
 21. "Ballast water risk assessment system-Alien species module", Olgun, A., Arlı Küçükosmanoğlu, Ö., Atalay, T., Telli Karakoç, F., Tüfekçi, V., Global R&D Forum and Exhibition on Ballast Water Management, İstanbul, 25-28 November 2011.
 22. "Ballast water risk assessment system-Ballast water reporting module", Pekdemir, E.A., Olgun, A., Atalay, T., Aydöner, C., Global R&D Forum and Exhibition on Ballast Water Management, İstanbul, 25-28 November 2011.
 23. "Assessing of the ballast water risk and the alien species in İskenderun Bay, Turkey", Olgun, A., Aydöner, C., Dönertaş Günay, A.S., Gümüşlüoğlu, Y., Avaz, G., Ediger, D., Global R&D Forum and Exhibition on Ballast Water Management, İstanbul, 25-28 November 2011.
 24. "Ballast water risk assessment system-Risk assessment and route analysis module", Aydöner, C., Olgun, A., Atalay, T., Akyol, O., Pekdemir, E.A., Arlı Küçükosmanoğlu, Ö., Global R&D Forum and Exhibition on Ballast Water Management, İstanbul, 25-28 November 2011.
 25. "Impact of inorganic nutrients enrichment on phytoplankton growth along the coastal areas of Turkey", Tüfekçi, V., Kuzyaka, E., Tüfekçi, H., Avaz, G., Tuğrul, S., Dönertaş Günay, A.S., 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, 17-20 November 2011.
 26. "Urban wastewater management along coastal areas of Turkey: Reindentification of hot spots&sensitive areas, determination of assimilation capacities by monitoring and modelling and development of sustainable urban wastewater investment plans", Avaz, G., Tuğrul, S., Küçüksezgin, F., 6th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, 17-20 November 2011.
 27. "Engaging managers and stakeholders for Science-Policy Integration; Experiences in İzmit Bay study site application", Tolun, L., Ekibi, P, SPICOSA Conference, Malta, 9-10 November 2010.
 28. "Temporal and spatial variability of toxic dinoflagellates species in the İzmit Bay", Tüfekçi, V., Ediger, D., Polat-Beken Ç., Mantıkçı, M., Atabay, H., Balkıs, N., Deniz, N., 14 th International Conference on Harmful Algae, Girit, 1-5 November 2010.
 29. "Studies of Land Based Sources and UWWT Management on Turkish Black Sea Coastal Areas within the Urban Wastewater Treatment Management Along Turkish Coastal Areas Project", Avaz G., Küçüksezgin F., Tuğrul S., 31st October International Black Sea Day: Marine Environment Workshops Environmental Activities, 31 October-01 November 2010, Trabzon
 30. “Hot Spot Determination Studies and Process of Turkey along Black Sea Coastal Areas”, Avaz G., Tan I, 15th meeting of the Land Based Sources Activity Group of the Premises of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution Permanent Secretariat, 20-22 September 2010, Istanbul
 31. "An Evaluation of the Economic and Social Responses to the Water Quality Changes: Izmit Bay Study Site Application", Tolun, L.,  Ergenekon, S.,  Dönertaş A.S., Çokacar, T.,  Polat-Beken, C., Murat-Hocaoğlu S.,  Baban, A.,  21 - 23 Ekim 2010,  LİTTORAL 2010 - International conference, Organised by CoastNet, Eurocoast and EUCC and to be held at the Royal Geographical Society, Londra
 32. "Determining the national baseline budget in the Mediterranean and Aegean costs of Türkiye", Kuzyaka, E., Avaz, G., Tan, İ., Gürsoy Haksevenler, B., UluslarArası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (USAYS), Konya, 26-28 Ekim 2010.
 33. "Mucilage events in the Sea of Marmara and the associated processes field and laboratory findings", Polat Beken, S., Tüfekçi, A., Sözer, B., Yıldız, E., Telli Karakoç, F., Mantıkçı, A., Ediger, D., GFCM Workshop, İstanbul, 6-8 October 2010.
 34. "An evaluation of the economic and social respones to the water quality changes: İzmit Bay study site application", Tolun, L., Ergenekon, Ş., Dönertaş, A., Çokacar, T., Polat Beken, S., Murat Hocaoğlu, S., Baban, A., LITTORAL 2010, London, 21-23 September 2010.
 35. "SPICOSA study site application: İzmit Bay", Tolun, L., Çokacar, T., Dönertaş, A.S., Ergenekon, Ş., LITTORAL 2010, London, 21-23 September 2010.
 36. "Investigation of the Mediterranean-Black Sea coupling using multi-scale models of the Turkish Strait System", Hüsrevoğlu, S., Özsoy, E., Sözer, A., Gürses, Ö., 39. Akdeniz Bilim Komisyonu (CIESM) Kongresi, Venice-Italy, 10-14 May 2010.
 37. "SAF application in İzmit Bay-System appraisal", Tolun, L., Çokacar, T., Polat Beken, S., Murat Hocaoğlu, S., Dönertaş, A., Baban, A., SPICOSA SAF5 Workshop, İstanbul, 3-5 February 2010.

 

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grubu:

 1. "Quantitative Determination of PCBs in Transformers Oils", Pelitli, V., Doğan, Ö., Köroğlu, H.J., 7th IATS, October 30-November 1, 2013, İstanbul-Turkey.
 2. “Concept of Reclamation Management of Heavy Duty Waste Engine Oils”, Pelitli, V., Başar, H.M., Doğan, Ö., Ataçoğlu, I., 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), İstanbul-Türkiye, 28 September-1 October 2013.
 3. “Classification of Hazardous Waste Leachates by Physicochemical and Toxicological Characterization”, Yüksel Çetin, Tolga Akkoç, Sönmez Dağlı, Leyla Tolun, Esin Günay, Hivda Polat,  Environmental toxicology and chemistry (Haziran-2013’te gönderildi)
 4. A research on recovery of phosphate sludge, Doğan, Ö.,   Karpuzcu, M.,   International Conference On Recycling And Reuse, İstanbul, İstanbul, 04-06 Haziran 2012.
 5. "Characterization for proper management of used automotive oils", Pelitli, V., Doğan, Ö., Erpek, E., Köroğlu, H., Eurasia Waste Management Symposium, İstanbul, 14-16 November 2011.
 6. "Nanoparticles in the subsurface environment: Aggregation, deposition and pore straining phenomena", Uyuşur, B., Doğan, Ö., 7. Nanoscience and Nanotechnology Conference, İstanbul, 29 June 2011.
 7. "Determination of Disposal Routes for Waste Crankcase Oils", Erpek, E., Köroğlu, H., Pelitli, V., Doğan, Ö., 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries, Antalya, 7-12 March 2010.

Hava Kalitesi ve Çevresel Gürültü Teknolojileri Araştırma Grubu:

 1. “Application of Reduction Scenarios on Traffic Related NOx Emissions in Trabzon, Turkey”, Tezel, M. N., Sari, D., Ozkurt, N., Keskin, S. S., 18th World Clean Air Congress, Istanbul, 23-27 September 2019.
 2. “Comparison of the noise effects of tourism and industrial cities in Turkey”, Hamamci, S. F.,  Sari, D., Tezel, M. N., Erdol, M., Ozkurt, N.,  19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Rome 4-6 October 2017.
 3. “Correlation between NOx and Noise Pollution Originated from Road Traffic in Trabzon City, Turkey”, Tezel, M. N., Sari, D., Ozkurt, N., Keskin, S. S., 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevsehir 8-10 May 2017.
 4. “Comparison of Noise Hotspots Calculation for Two Airports Located in Different Areas”, Tezel, M.N., Erdol, M., Sari, D., Hamamci, S.F., Ozkurt, N., Selçuk International Scientific Conference on Applied Science, Antalya, Turkey, September 27-30, 2016
 5. “Determining Characteristics of Lands Effected by Noise Pollution of Airports”, Hamamci, S.F., Dogru, A.O., Sari, D., Ozkurt, N., Seker, D.Z., 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Crete, Greece, 26-30 September, 2015
 6. “Assessment of Noise Pollution Sourced from Entertainment Places in Antalya, Turkey”, Sari, D., Ozkurt, N., Hamamci, S.F., Ece, M., Yalcindag, N., Akdag, A., Akdag, N., 43rd International Congress on Noise Control Engineering, inter.noise 2014, Melbourne, Australia, 16-19 November, 2014
 7. “Modelling of Noise Pollution and Estimated Human Exposure around the İzmir Adnan Menderes Airport”, Hamamci, S.F., Sari, D., Ozkurt, N., The Second International Conference on Water, Energy and the Environment, Kusadasi, Turkey, September 21-24, 2013
 8. "Inventory of Air Pollutant Emissions from Domestıc Heating in Residential Areas of İzmir", Sarı, D., Bayram, A., Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales 4th International Symposium and IUAPPA Regional Conference, İstanbul, Türkiye, 10-13 Eylül 2012.
 9. "Monitoring and measures on POPs in Turkey", Ceylan Ö., NATO Advanced Research Workshop on Role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development, NATO Science for Peace and Security Series C - Environmental Security, Chisinau, Moldova, 8-11 Ekim 2008.
 10. “Modeling of noise pollution and estimated human exposure around the İzmir Adnan Menderes Airport”, Hamamcı, S.F., Sarı, D., Özkurt, N., International Conference on Water, Energy, and the Environment, Kuşadası, Türkiye, 21-24 Eylül 2013
 11. “Evaluation of noise pollution based on the seasonal flight variations around the Antalya Airport in Turkey”, Özkurt, N., Sarı, D., Akdağ, A., Kütükoğlu, M., Gürarslan, A., Internoise 2013, Innsbruck, Avusturya, 15-18 Eylül 2013

Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu:

 1. M. Ağtaş, M. Dilaver, İ. Koyuncu, “Water Recovery from Textile Wastewater with Halloysite Nanotube-reinforced Ceramic Tight UF Membrane” 4th IWA Resource Recovery Conference 2021, 5-8/09/2021, İstanbul, Turkey.
 2. Nilsu Gevrekçioğlu, Alper Elçi, Mehmet Dilaver, Selma Ayaz, “Receiving Water Quality Models for Estimation of Total Maximum Daily Pollutant Loads: Case Study of the Küçük Menderes River Basin (Turkey)”, IWRA 2021 Online Conference 7-9 June 2021 at: Online.
 3. Selma Ayaz, Mehmet Dilaver, Nail Erdoğan, Ömer V. Sarıkaya, Alper Elçi, M. Tamer Ayvaz, “Küçük Menderes Havzası Noktasal Atıksu Deşarjlarında Öncelikli Maddeler ve Belirli Kirleticiler için Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi” International Environmental Engineering Congress (IEECC2019), 10-12 Kasım 2019, Kocaeli, Türkiye, 257-261.
 4. M. Ağtaş, Ö. Yılmaz, M. Dilaver, K. Alp, İ. Koyuncu, “Recovery and reuse of hot water and chemicals in textile sector with pilot scale ceramic membrane system” MEMTEK 2019 International 18-20 Kasım 2019, İstanbul, Türkiye, 387-390, ISBN 978-975561510-3.
 5. R. Partal, İ. Baştürk, S. Murat Hocaoğlu, A. Baban, M. Dursun, M. Dilaver, “Pre-treatment of textile reverse osmosis (RO) concentrate stream” MEMTEK 2019 International 18-20 Kasım 2019, İstanbul, Türkiye, 266-270, ISBN 978-975561510-3.
 6. Sama A. Al-Mutwalli, Mehmet Dilaver, Derya Y. Koseoglu-Imer, “Fractionation of acidic cheese whey by ceramic membrane application” International Environmental Engineering Congress (IEECC2019), 10-12 Kasım 2019, Kocaeli, Türkiye, 45-48.
 7. ELÇİ, A., AYVAZ, M.T., DİLAVER, M., AYAZ, S. “Simulation-Optimization of Pollutant Source Allocation in the Küçük Menderes River Basin”, 38th IAHR World Congress, Water–Connecting the World, Sep 1-6, 2019, Panama City, Panama. DOI: 10.3850/38WC092019-1665.
 8. AYVAZ, M.T., SADAK, D., ELÇİ, A., DİLAVER, M., AYAZ, S. “Optimum allocation of the pollutant load distributions based on a linked simulation-optimization approach: Application to the Kucuk Menderes River Basin” 11th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2019) “Managing Water Resources for a Sustainable Future” 25-29 June 2019 Madrid, Spain.
 9. Mehmet DİLAVER, Selda MURAT HOCAOĞLU, Gülfem SOYDEMİR, Mehtap DURSUN. “Hot wastewater and caustic soda recovery by using ceramic membrane ultrafiltration in the textile industry” EUROMEMBRANE 2018, 9-13 Temmuz 2018, Pages 166-169 Valensiya, İSPANYA ISBN:978-84-09-03247-1.
 10. Selma Ayaz, Elif Aytis, Sebnem Aynur, Betul Hande Haksevenler, Burcu Kiran, Emine Metin Dereli, Mehmet Dilaver, Nail Erdogan, Mehmet Besiktas, Cumali Kinaci. “The Methodology of Pollution Load Calculations”, Proceedings of the Regional Workshop Solutions to Water Challenges in MENA Region 25-30 April 2017, Cairo, Egypt. Pages:231-241. ISBN: 978-3-7369-9559-8 eISBN: 978-3-7369-9559-9.
 11. “Pre-treatment of textile reverse osmosis (RO) concentrate stream”. R. Partal, İ. Baştürk, S. Murat Hocaoğlu, A. Baban, M. Dursun Çelebi & M. Dilaver. 6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, İstanbul, Türkiye, 2019.
 12. “Treatability of Medical Laboratory Wastewater by Membrane Bioreactor (MBR)”. R. Partal, S. Murat Hocaoğlu, E. E. Öktem Olgun, O. Canlı & N. Ö. Yiğit. 6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, İstanbul, Türkiye, 2019.
 13. “Kentsel/evsel Atksu Artma Tesislerinde Enerji Tüketimini Azaltmaya Yönelik Uygulamalar ve Sağlanan Kazanımlar”. R. Partal, S. Murat Hocaoğlu, İ. Baştürk & M. Dursun Çelebi. 1st International Potable Water And Waste Water Symposium, Afyon, Türkiye. 2019.
 14. “Ülkemizde Atksu Artma Tesislerinde Yenilenebilir Enerji Kullanmnn Değerlendirilmesi”. S. Murat Hocaoğlu, N. Ünlü, C. Aydöner, K. Özgür Büyüksakallı, P. Talazan, Ö. Gürsanlı, Ö. Karacasu, R. Partal, F. Aynacı, A. Sayar, İ. Baştürk & M. Dursun Çelebi. 1st International Potable Water And Waste Water Symposium, Afyon, Türkiye. 2019.
 15. “Collection And Removal Of Liquid Wastes Generated At The Health-care Institutions”. S. Murat Hocaoğlu, İ. Baştürk, R. Partal, O. Canlı, M. Dursun Çelebi, C. Aydöner, P. Talazan & E. E. Öktem Olgun. International Workshop On The Health-care Waste Management, Gaziantep, Türkiye, 2018.
 16. “UV fluorescence FTIR, GC-MS analyses and resin fractionation procedures as indicators of the chemical treatability of olive mill wastewater”, Gürsoy-Haksevenler, B. H., Arslan-Alaton, İ., 2nd International Conference on Recycling and Reuse 2014 (RR 2014)İstanbul-Türkiye, 4-6 June 2014.
 17. “Land based source pollution management in a sub-basin catchement area of a freshwater lake” Gunes, K., Nasi, F., Ayaz, S., Tufekci, H. 5th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control, Nantes, France, October 13-17, (2013).
 18. “Rainwater harvesting and grey water management case study for Istabul”, Baban, A.,   Atasoy Aytiş, A.,   Akalin, N.,   Murat Hocaoğlu, S.,  1st International Zebistis Koranet Workshop, Seul-Kore, Seul, 13-18 Ocak 2013.
 19. “Treatment Of Olive Mill Wastewater By Chemical Processes: Effect Of Acid Cracking Pretreatment”, Gürsoy-Haksevenler, B.H., Arslan-Alaton, İ., International Solid Waste, Water and Wastewater Congress (3wcongress), İstanbul-Türkiye, 22-24 May 2013.
 20. “Effects of Acid Cracking and Electrocoagulation Processes on the Structural Fractionation of Olive Mill Wastewater”, Gürsoy-Haksevenler, B.H., Arslan-Alaton, İ., 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), İstanbul-Türkiye, 28 September-1 October 2013.
 21. “Effect of Lime Precipitation, Coagulation, Electrocoagulation and Fenton’s Reagent Processes on the Particle Size Distribution of Olive Oil Mill Wastewater”, ”, Gürsoy-Haksevenler, B.H., Doğruel, S., Arslan-Alaton, İ., International Conference on Recycling and Reuse 2012 (R&R 2012)İstanbul- Türkiye, 4-6 June 2012.
 22. “Climate Change: Atmospheric Methane Sources And Landfill Methane Oxidation (A Review)” Gunes, K., 11th CAS-TWAS-WMO FORUM on Climate Science “Terrestrial Ecosystems under the Changing Climate” Beijing, China,  September 2-5, 2012.
 23. Reclaiming and reuse of subsurface mining water, Ataçoğlu, I.,   Orbay, Ö.,   Fındık, N.,   Murat Hocaoğlu, S.,   Atasoy Aytış, A.,   Iwa Regıonal Conference On Wastewater Purification And Reuse 2012, Girit/Yunanistan, , 27-29 Mart 2012.
 24. Climate change: atmospheric methane sources and landfill methane oxidation (review), Güneş, K., CTWF-Comsastsjoint International Workshop on Terrestrial Ecosystems Under The Ch, Pekin, Çin, 02-05 Eylül 2012.
 25. Treatment of olive oil mill wastewater by Fenton's reagent and electrocoagulation processes: evaluation of process performance and acute toxicity, Gürsoy Haksevenler, B.,   Alaton, İ.,  IWA-Advanced Oxıdatıon Processes 6 (AOP6), Almanya, Goslar, 07-09 Mayıs 2012.
 26. Effect of point and nonpoint sources on pollution of rivers and lakes in Konya Closed Basin, Turkey, Ayaz, S.,   Aktaş, Ö.,   Dağlı, S.,   Gürpınar, H.,   Akça, L.,  IWA World Congress On Water, Climate And Energy IWA-WCE 2012, İrlanda, Dublin, 13-18 Mayıs 2012.
 27. Point and diffuse sources of pollution and surface water quality in Marmara Basin of Turkey, Ayaz, S.,   Aktaş, Ö.,   Dağlı, S.,   Atasoy Aytış, A.,   Akça, L.,     21st Watershed Technology Conference and Workshops, Bari,  26 Mayıs 2012 – 01 Haziran 2012.
 28. Pollution loads and surface water quality in Kızılırmak Basin of Turkey, Ayaz S.Ç., Aktaş, Ö., Dağlı, S., Aydöner, C., Atasoy Aytış E., Akça, L., International Conference of the European-Desalination-Society (EDS) on Desalination for the Environment, Clean Water and Energy, Barcelona, Spain, 23-26 Nisan 2012.
 29. "Modelling of MBR treating grey water", Murat Hocaoğlu, S., Atasoy, E., Baban, A., Orhon, D., 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina-Greece, 24-27 September 2011.
 30. "Assessment of diffuse pollution in the watershed scale: A case study for watersheds of Turkey, Seyhan and Ceyhan", Atasoy, E., Gürsoy Haksevenler, H., Tan, İ., Kuzyaka, E., Dağlı, S., Ayaz, S., Akça, L., 16th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina-Greece, 24-27 September 2011.
 31. "A general view of domestic wastewater and future WWTPS investment planning for a Mediterranean Basin: Seyhan", Gürsoy Haksevenler, H., Atasoy, E., Soysal, Y., Ayaz, S., Akça, L., 16th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina-Greece, 24-27 September 2011.
 32. "Comparison of surface water quality in the bassins of Küçük Menderes and Seyhan", Ayaz, S., Gürsoy Haksevenler, H., Aktaş, Ö., Erdoğan, N., Atasoy, E., Kuzyaka, E., Aydöner, C., Çiçek, N., Akça, L., Sustainable Watershed Management Conference, İstanbul, 19-22 September 2011.
 33. "Adsorption of textile dyestuffs by treatment sludges of inorganic nature", Tünay, O., Metin, E., Ölmez Hancı, T., Kabdaşlı, I., 8th International Symposium on Waste Management Problems in Agro-industries, İzmir, 22-24 June 2011.
 34. Assessment and Mapping of Diffuse Pollution Loads in Yesilırmak Watershed of Turkey, Ayaz S., Atasoy E., Dağlı S., Aydöner C., Doğan Ö., Tanık A., Öztürk İ., Karaaslan Y., Akça L., 1st International Conference on Sustainable Watershed Management, İstanbul, 2011 .
 35. “Surface Water Quality in Konya Closed Basin”, Ö. Aktaş, H.A. Gürpınar, S.Ç. Ayaz, S. Dağlı, O. Akyol, C. Aydöner, M. Tırıs, L. Akça, UluslarArası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (USAYS), Konya, 26-28 Ekim 2010.
 36. "Effect of recirculation on organic matter removal in a hybrid constructed wetland system", Ayaz, Ç.S., Hecan, F.N., Akça, L., Erdoğan, N., Kınacı, C., 12 th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, pp. 12-129, Venice-Italy, 4-8 October 2010.
 37. "Pilot-scale constructed wetlands for wastewater treatment in Turkey: Experiences on operation and performance evaluation", Tunçsiper, B., Ayaz, S., Güneş, K, Akça, L., 12 th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, pp. 1011-1017, Venice-Italy, 4-8 October 2010.

Yer Bilimleri Araştırma Grubu:

 1. Cankurtaranlar, A., Demirbağ, M. E., 2022, Numerical Modeling of Waveguide Excitation in Soma Coal Seams 74th Geological Congress of Turkey with international participation April 11-15, 2022, Ankara, Turkey
 2. Ergin, M., Zor, E., Tarancoğlu, A., M., Ökeler, A.,Tapırdamaz, M.C., Açıkgöz, C., Sevim, F., and Karaaslan, A. “Aftershock Monitoring of the 30 October 2020 Samos-Kuşadası Mw 7.0 Earthquake, West Turkey” . “A  YEAR  A F T E R – SAMOS (SISAM) Mw 7.0 EARTHQUAKE 30 OCTOBER 2021 – ONE DAY ONLY “ workshop, İTÜ, İstanbul (2021)
 3. Ergin, M., Researches forthe site assessment parameters of Sinop nuclear pover plant, Seismicty of the Sinop Nuclear Power Plant Area, Sinop NPP SSHAC WS1 12-13 May 2015)
-A +A