Enstitümüzden 21-22 Nisan tarihleri için Çevrimiçi Eğitim Duyurusu

Avrupa Birliği (AB), Ufuk 2020 kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE)’nün ortak olduğu “ZERO BRINE- Re-designing the value and supply chain of metals and minerals: a circular economy approach for the recovery of resources from saline impaired effluent (brine) generated by process industries” projesinde, çeşitli endüstriler tarafından atık olarak üretilen sulardan tuzların (magnezyum, potasyum tuzları, sodyum klorür, karbonatlar ve diğer tuzlar) geri kazanılması ve bu yolla hammadde tasarrufu sağlanması, su ve enerjinin (atık ısı geri kazanımı yoluyla) geri kazanılarak yeniden kullanılması amaçlanmaktadır.

ZERO BRINE projesi, çevresel, ekonomik ve sosyal faydaları göz önüne alarak, döngüsel ekonomiye katkı sağlayabilecek kaynaklar için teknik çözümler ve endüstriyel simbiyoz gibi kavramların uygulanmasına olanak sağlayacak ileri düzeyde fırsatlar geliştirmektedir. Bu kapsamda, 21-22 Nisan 2021 tarihinde TÜBİTAK MAM ÇTÜE koordinasyonunda döngüsel ekonomi yaklaşımı ile ilgili temel kavram ve göstergelerin yanı sıra, dört farklı ülkede proje kapsamında uygulanan pilot/demo çalışmaları ile elde edilen çıktıların paylaşılacağı “Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı ile Endüstrilerde Su ve Değerli Madde Geri Kazanımı” başlıklı bir çevrimiçi eğitim programı düzenlenecektir. Eğitimin ilk gününde (21 Nisan 2021) kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları ve organize sanayi bölge yöneticileri, dernek ve birlikler, ikinci gününde ise (22 Nisan 2021) endüstriyel işletme temsilcilerine yönelik içerikler paylaşılacaktır.

Çevrimiçi eğitime katılım isteklerinin bu linkten online olarak yapılması veya ad-soyad, kurum ve katılım sağlanacak eğitim grubu bilgilerinin recep.partal@tubitak.gov.tr  adresine 19 Nisan 2021 günü mesai bitimine kadar e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

İlgili kurum, kuruluş ve endüstriyel işletmelerin katılımı beklenmektedir.

Eğitim daveti ve eğitim programı için tıklayınız.

 

 

Fotoğraflar

13.04.2021
-A +A