CORNET "Yenilenebilir Hammaddeden Biyo-tabanlı İki Bileşenli Epoksi Reçinenin Üretimi İçin Proses Geliştirilmesi -OrangeOil" Projesi Çalıştayı gerçekleşti.

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu, diri faylar veya fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli çalışmalar yürütecek, çalışmalar

“Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi" Açılışı ve I. Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi.

CORNET "OrangeOil" projesinde elde edilen çalışma sonuçları ve değerlendirilmesi paylaşılmak üzere kullanıcı komitesiyle 2. kez 21 Temmuz 2023 tarihinde bir araya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) 6 Eylül 2023 tarihinde ziyaret etti.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle TÜBİTAK MAM ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku, İklim Değişikliği ve Kutup Araştırmaları Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Hava Kalitesi ve Çevresel Gürültü Teknolojileri Araştırma Grubu Uzmanları tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeline Temel Akustik Eğitimi verildi.

1
2
3
4
5
6
7