“İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması” projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi.

“İklim Değişikliğine Karşı Hassas Sanayi Sektörlerinin Adaptasyon Kapasitesinin Risk Değerlendirmesi” projesi açılış toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

CORNET "Yenilenebilir Hammaddeden Biyo-tabanlı İki Bileşenli Epoksi Reçinenin Üretimi İçin Proses Geliştirilmesi -OrangeOil" Projesi Çalıştayı gerçekleşti.

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu, diri faylar veya fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli çalışmalar yürütecek, çalışmalar

“Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi" Açılışı ve I. Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi.

CORNET "OrangeOil" projesinde elde edilen çalışma sonuçları ve değerlendirilmesi paylaşılmak üzere kullanıcı komitesiyle 2. kez 21 Temmuz 2023 tarihinde bir araya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) 6 Eylül 2023 tarihinde ziyaret etti.

1
2
3
4
5
6
7

Haber Arşivi

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle TÜBİTAK MAM ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku, İklim Değişikliği ve Kutup Araştırmaları Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı.

25.08.2023

Hava Kalitesi ve Çevresel Gürültü Teknolojileri Araştırma Grubu Uzmanları tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeline Temel Akustik Eğitimi verildi.

28.07.2023

AB Ufuk Avrupa RHE-MEDiation Projesi Başlangıç Toplantısı 13 Haziran 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu Temsilcisi ve Proje Ortaklarının katılımıyla Milano'da gerçekleştirildi.

25.07.2023

CORNET "OrangeOil" projesinde elde edilen çalışma sonuçları araştırma gruplarıyla paylaşılarak değerlendirilmesi yapıldı.

25.07.2023

Çevre haftası kapsamında, TÜBİTAK MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı araştırmacıları, çevre kirliliğinin oluşturduğu sorunlarıve çözümlerini konuştu.

07.06.2023

2023-2025 Dönemi Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı TÜBİTAK MAM üniversiteler ve kamu kurumları iş birlikleri ile gerçekleştirilecek.

06.06.2023

Sayfalar

-A +A