KKK UEP 2023 AÇILIŞ TOPLANTISI ve I. ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı (BYİDS) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu koordinasyonunda yürütülen “Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi’nin Açılış ve I. Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi.

Proje açılışına; ÇŞİDB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (ÇYGM) Genel Müdür Yardımcısı Ferudun Tekbıyık ve TÜBİTAK MAM Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Doç. Dr. Abit Balın’ın yanı sıra, ÇŞİDB ve TÜBİTAK MAM olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan birçok uzman, araştırmacı ve temsilci iştirak etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜİK, Üniversiteler, Türkiye Belediyeler Birliği, Kıyı Büyükşehir Belediyeleri, ÇŞİKB İl Müdürlükleri ve birçok kurum/kuruluştan yaklaşık 100 kişi katılım sağladı.

Açılış toplantısı, TÜBİTAK MAM’dan Doç. Dr. Abit Balın’ın, projenin önemini, kapsamını, hangi gereksinimler sonucunda bu projenin başlatıldığı ve beklenen çıktılarını anlatan konuşması ile başladı. Toplantı ÇYGM Genel Müdür Yardımcısı Ferudun Tekbıyık’ın açılış konuşması ile devam etti. Tekbıyık, proje’nin planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak için paydaş kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları dahilinde katkı sağlaması gerektiğinin ve alınan katkılar doğrultusunda oluşturulacak ulusal eylem planının önümüzdeki yıllarda yapılacak işlerin planlanmasında ve uygulanmasında yol gösterici olma özelliğinde olacağının altını çizdi.

Programın devamında, Proje Yöneticisi Dr. İbrahim Tan tarafından, projenin tanıtımı, bugüne kadar gerçekleştirilen ve gelecekte planlanan çalışmalar, ayrıca proje kapsamında paydaşlardan beklenen destek konularını içeren bir sunum yapıldı.  TÜBİTAK MAM tarafından tamamlanan “KKK UEP 2017” proje yürütücüsü Dr. Gülsen Avaz tamamlanan projenin çıktılarını ve güncelleme çalışmalarını aktardı. Öğleden sonraki oturumda, ÇŞİDB Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Daire Başkanı Nazan Özyürek deniz çevresi yönetimi kapsamında Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen proje ve çalışmalara ait sunumunu gerçekleştirmiş ve projenin önemine vurgu yaptı.

Açılış toplantısı sonrasında tüm katılımcılar ile beraber “KKK UEP 2023- Mevcut Durum Değerlendirmesi, Boşluk Analizinin Yapılması ve Sorunların Belirlenmesi Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştay kapsamında, Tematik Çalışma Grupları (TÇG) belirlenerek “Ulusal Eylem Planı Güncellenmesi” çalışmalarına başlandı.

Fotoğraflar

07.11.2023
-A +A