Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi

KAMAG 1007 Programı tarafından desteklenen “Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi (DİPTAR)” projesi 01 Ekim 2013 tarihinde başlamıştır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın müşteri kurum olduğu projenin ortakları ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciği Enstitüleridir. Proje, Uluslararası mevzuat ve uygulamalar dikkate alınarak, ülkemizde yapılan deniz dibi tarama ve bertaraf çalışmalarının ekosisteme ve insan sağlığına zarar vermeden, sürdürülebilir kullanım ilkeleri doğrultusunda yönetiminin sağlanmasına yönelik bir yaklaşım geliştirmektir.  Bilimsel yöntemlerle desteklenerek geliştirilecek bu yaklaşım, farklı özeliklere sahip denizel ortamlarda test edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından hazırlanmış olan “taslak yönetmeliğin” eksiklerinin tamamlanması hedeflenmiştir.

Projenin Açılış Çalıştayı 7 Kasım 2013 tarihinde TÜBİTAK MAM Merkez İdari Bina Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ilgili kamu kurum/kuruluşları ile, üniversitelerden toplam 45 uzman katılım sağlamıştır.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Murat Turan ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Ertan Durmuşoğlu’nun açılış konuşmaları ardından T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Uzman olarak çalışan Özlem Özer  “Deniz Dibi Taraması Konusunda Bakanlık Uygulamaları” başlıklı sunumunda yapılan çalışmaları aktarmıştır. DİPTAR Projesi Yürütücüsü  Dr. Leyla G. Tolun’un DİPTAR Projesi  Tanıtım sunumu ardından proje  yürütücüsü kuruluşlar ve projesinin müşterisi olan Bakanlık’da çalışan uzmanlarla birlikte proje paneli gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştay’a  ilgili kamu kurum/kuruluşları ile, üniversitelerden toplam 45 uzman katılım sağlamıştır.

Toplantıya katılan kurum/kuruluşların isimleri aşağıda verilmiştir:

 • İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak.
 • DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Ens.
 • Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fak.
 • TKYGM
 • İst. Dendibi Tar. Başmüh.
 • İzm. Dendibi Tar. Başmüh.
 • Sam. Dendibi Tar. Başmüh.
 • Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü           
 • Deniz Temiz Derneği / TURMEPA
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • İMEAK Deniz Ticaret Odası
 • Namık Kemal Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniv.
 • Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Temel Bilimler Bölümü
 • Kocaeli Üniv. Müh.Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 • Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü
 • OSİB Su Yönetimi Genel Md. Su Kalitesi Yön. Daire Bşk.
 • Derinsu Underwater Engineering
 • ODTÜ Deniz Bilimleri Ens.
 • İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Ens.
 • İTÜ İnşaat Fak. İnşaat  Müh. Böl.
13.01.2014
-A +A